מכרז מסגרת פומבי מס' 02/2023

מכרז מסגרת פומבי מס' 02/2023

המועצה המקומית כאבול מכרז מסגרת פומבי מס' 02/2023הזמנה להציע הצעות תשתיות ורכישות ציוד עבור בתי ספר  המועצה המקומית כאבול  ("המועצה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות תשתיות ורכישות ציוד עבור בתי ספר בחירת הזוכה במכרז תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  אין בפרסום המכרז מ...

إقرأ المزيد

مناقصة علنية 09/2022 مناقصة اطار مدمجة لتنفيذ مشاربع استقلالية ونجاعة الطاقة

  • مناقصة علنية 09/2022 مناقصة اطار مدمجة لتنفيذ مشاربع استقلالية ونجاعة الطاقة
  • Screenshot_2022-12-28-15-33-11-007-edit_com.google.android.apps.docs

مجلس المحلي كابولمناقصة علنية 2022 / 09 - مناقصة اطار مدمجة لتنفيذ مشاريع استلالية ونجاعة الطاقة اقامة شبكات فوطو فلطانية لانتاج الكهرباء اقامة منشأت تجميع الكهرباء اقامة محطات شحن بالكهرباء وتذويت تكنولوجي لمراقبة ورصد استهلاك الطاقة

إقرأ المزيد

הקמת מיזם וציוד למרכז חינוך דיגיטלי ומרחבים חכמים בבתי ספר

הקמת מיזם וציוד למרכז חינוך דיגיטלי ומרחבים חכמים בבתי ספר

מועצה מקומית כאבול מכרז פומבי מס' 03/2022 הקמת מיזם וציוד למרכז חינוך דיגיטלי ומרחבים חכמים בבתי ספר תנאים כלליים למכרזהמועד האחרון להגשת הצעות:יום חמישי בתאריך 21/07/2022 עד השעה 12:00מועצה מקומית כאבול (להלן "המועצה " או "המזמין") מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות ל הקמת מיזם דיגיטליים וציוד למרכז חינוך דיגיטלי ולבקר...

إقرأ المزيد

מכרז פומבי 03/2021 הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות

מכרז פומבי 03/2021 הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות

מכרז פומבי 03/2021 הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות לאוכלוסייה עם מוגבלויות מועצה מקומית כאבול מזמינה בזה הצעות להפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות לאוכלוסייה בעלת מוגבלויות בהתאם להוראות המכרז וצורפותיו.מצורף מכרז פומבי 03/2021

إقرأ المزيد

הארכת מועד הגשה מועד סיור קבלנים. מכרז מס' 01.2021- התייעלות אנרגטית בתי ספר מועצה מקומית כאבול

הארכת מועד הגשה מועד סיור קבלנים.  מכרז מס' 01.2021- התייעלות אנרגטית בתי ספר מועצה מקומית כאבול

מועצה מקומית כאבולמכרז פומבי מס' 01/2021 מכרז להתייעלות אנרגטית בבתי הספר במועצה המקומית כאבולטל: 04-8458101מכרז פומבי מס' 01/2021תנאים כלליים למכרז· אספקה והתקנה על גבי – גג בתי ספר של גופים סולראיים וחיבורם לחברת חשמל.ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מתאריך:31/01...

إقرأ المزيد

מכרז להתייעלות אנרגטית בבתי הספר במועצה המקומית כאבול

מכרז להתייעלות אנרגטית בבתי הספר במועצה המקומית כאבול

מועצה מקומית כאבול מכרז פומבי מס' 01/2021 מכרז להתייעלות אנרגטית בבתי הספר במועצה המקומית כאבול טל: 04-8458101 מכרז פומבי מס' 01/2021 תנאים כלליים למכרז · אספקה והתקנה על גבי – גג בתי ספר של גופים סולראיים וחיבורם לחברת חשמל. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מתאריך: 31/01...

إقرأ المزيد

מכרז פנימי מס' 03/2020

מכרז  פנימי מס' 03/2020

המועצה  המקומית כאבולטלפון: 04-8458101  פקס': 04-9947971מכרז  פנימי מס' 03/2020בהתאם  לצוו  המועצות  המקומיות ( נוהל  קבלת  עובדים  לעבודה) תשל"ז – 1977נמסרה  בזה  הודעה  על  משרה  פנויה ,  המועצה  המקומית  כאבול  מזמינה  בזאת  הצעות  למכרז  פנימי  לתפקיד  מנהל  ביה"ס  המקיף.תואר התפקיד:  מנהל  בי"ס  מקיף  (  שש שנתי)היקף  המשרה:    100%דירוג ודרגה...

إقرأ المزيد

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות

מועצה מקומית כאבול הזמנה להציע הצעות להיכלל כמאגר יועצים של המועצה המקומית כאבול הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים בפטור ממכרז- מועצה מקומית כאבול המועצה המקומית כאבול (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת יועצים אשר עונים על כל תנאי הסף המפורטים באתר המועצ...

إقرأ المزيد

1 - 20 من أصل ( 23 ) سجلات