הקמת מיזם וציוד למרכז חינוך דיגיטלי ומרחבים חכמים בבתי ספר

הקמת מיזם וציוד למרכז חינוך דיגיטלי ומרחבים חכמים בבתי ספר

מועצה מקומית כאבול 

מכרז פומבי מס'  03/2022 

 הקמת מיזם וציוד למרכז חינוך דיגיטלי ומרחבים חכמים בבתי ספר 


תנאים כלליים למכרז


המועד האחרון להגשת הצעות:


יום חמישי בתאריך 21/07/2022 עד השעה 12:00

מועצה מקומית כאבול (להלן "המועצה   " או "המזמין") מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות ל הקמת מיזם דיגיטליים וציוד למרכז חינוך דיגיטלי ולבקרים חכמים בתי ספר , וזאת בהתאם לכל תנאי המכרז כפי שיפורטו להלן.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי מועצה מקומית כאבול ביחידית המכרזים בשעות העבודה החל מתאריך 29/06/2022

ניתן לרכוש המכרז במשרדי אגף נכסים ורכש במועצה בעלות של 2500 ₪ שלא יוחזרו.

המציע השתתף בסיור מציעים שהינו חובה ביום 17/07/2022 שעה 10:00.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה , בבניין מחלקת הגבייה – בקופת המועצה , בשעות העבודה הרגילות (ימי א-ה בין השעות 8:00 – 14:30), בטלפון 04-8458132 ,תמורת תשלום של 2,500 (אלפיים חמש מאות ₪) שלא יוחזרובברכה,

סאלח ריאן 

ראש מועצה מקומית כאבול