מכרז פומבי 03/2021 הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות

מכרז פומבי 03/2021 הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות
מכרז פומבי 03/2021
הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות לאוכלוסייה עם מוגבלויות 
מועצה מקומית כאבול מזמינה בזה הצעות להפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות לאוכלוסייה בעלת מוגבלויות בהתאם להוראות המכרז וצורפותיו.
מצורף מכרז פומבי 03/2021
ملف
מכרז פומבי 03/2021 הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות לאוכלוסייה עם מוגבלויות