מכרז פנימי /חיצוני מספר 01/2024

מכרז פנימי /חיצוני מספר 01/2024
מצורף מכרז פנימי/ חיצוני מספר 01/2024 רכז חוגים ונוער 01/2024
היקף משרה : משרות בחלקיות 80% (אפשרות שינויים בהיקף הנושרות), 40% רכזת חוגים אתגרים %40 רכז נוער ראשותי.

ملف
מכרז פנימי/ חיצוני מספר 01/2024 רכז חוגים ונוער
שאלון אישי להגשה למשרה