מכרז פנימי/ חיצוני מספר 02/2024 רכז מד"צים

מכרז פנימי/ חיצוני מספר 02/2024 רכז מד"צים
מצורף מכרז פנימי/ חיצוני מספר 02/2024 רכז מד"צים
היקף משרה : משרות בחלקיות 40% (אפשרות שינויים בהיקף המשרות), גפן ראשותי.
ملف
מכרז פנימי/ חיצוני מספר 02/2024 רכז מד"צים
שאלון אישי להגשה למשרה