הודעת תיקון מכרז חיצוני 01/2023 מנהל יחידת בריאות

הודעת תיקון מכרז חיצוני 01/2023 מנהל יחידת בריאות
 • מועצה מקומית כאבול טלפונים  8458101 \ 04 – 8458109 \ 04

  מכרז חיצוני  01/2023 (פורסם ביום 31.03.2023)

  לפי  תקנות העיריות ( מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות ), התש"ם - 1979.

   

  המועצה  המקומית  כאבול מפרסמת  על  המשרה  הפנויה  כלהלן :

   

  שם התפקיד:  מנהל יחידת בריאות

  היקף משרה:  100%

  דירוג המשרה ודירוגה: דירוג אקדמאים 38-40.  

  כפיפות מנהלתית : מזכיר המועצה.

  כפיפות מקצועית : למטה המקצועי של רשת ערים בראיות.

   

  תיאור התפקיד:  הטמעת העקרונות של העיר הבריאה בתפקוד העירוני היום-יומי, תוך שימוש באסטרטגיות של קידום בריאות וקיימות, במטרה לשפר את בריאות כלל התושבים תוך צמצום פערי בריאות.

  עיקרי התפקיד: 

  1.       ניהול יחידת הבריאות הרשותית.

  2.       הובלה, תכלול וקידום תהליכי תכנון עירוניים, אינטגרטיביים, לקידום בריאות וקיימות המבוססים על בסיסי מידע ובהתאם לצורכי האוכלוסייה ויישומם..

  3.       העלאת המודעות לבריאות התושבים ולהשפעת פערים על בריאותם בקרב מקבלי ההחלטות, ספקי השירותים והציבור הרחב.

  4.       רתימת גופים ציבוריים, ממשלתיים, עסקיים, התנדבותיים ואמצעי תקשורת לפעילות משותפת עם העירייה למען קידום בריאות וקיימות.

  5.       ניהול מערך הבריאות בחירום.

  6.       השתתפות בפעילות רשת ערים בריאות ( ברשויות החברות ברשת ערים בריאות)

  השכלה ודרישות מקצועיות:

  השכלה:

  בעל תואר אקדמי המוכר במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: קידום בריאות, בריאות הציבור, סיעוד, מקצועות הבריאות בעלי רישוי משרד הבריאות )בהתאם להגדרות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות התשס"ח-2008 ,)מדעי הרפואה, מדעי הטבע, מדעי החיים, מדעי החקלאות, עבודה סוציאלית, מדיניות ציבורית, מינהל ציבורי, לימודי סביבה וגאוגרפיה, פסיכולוגיה ארגונית, פיזיולוגיה של הספורט, חינוך גופני וחינוך .

  ניסיון מקצועי:

  ניסיון של 2-3 שנים לפחות בניהול, ארגון והפעלת פרויקטים, רצוי בתחומי בריאות הציבור, תכנון, קידום בריאות, עבודה קהילתית ו/או תחומי תוכן רוחביים וחוצי ארגוןיתרון לבעלי היכרות עם עבודה ברשויות מקומיות שלטון אזורי.

   

  ניסיון ניהולי:

  ניסיון בניהול של 2 עובדים מקצועיים לפחות בכפיפות ישירה, כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך של שנה לפחות.

   

  קורסים והכשרות מקצועיות:

   בוגר קורס המוכר על ידי המחלקה לקידום בריאות במשרד הבריאות, או הקורס המקביל של רשת ערים בריאות. או סיום בהצלחה של אחד הקורסים הנ"ל בפרק זמן שלא עולה על שנה וחצי מעת המינוי לתפקיד.

   

  דרישות נוספות:

  ·        יישומי מחשב - היכרות בסיסית עם יישומי האופיס

  ·        היכרות ויכולת שימוש ברשתות החברתיות ( Facebook, twitter וכד')

   

  מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

  1.       הזדהות עם הערכים והעקרונות של עיר בריאה ומקיימת

  2.       מנהיגות משתפת ויכולת קבלת החלטות בצוות בין תחומי

  3.       ניהול וביצוע עבודה בצוות לאורך זמן

  4.       רתימה והנעת אנשים

  5.       הובלת תוכניות אינטגרטיביות, איכותיות ויכולת דיווח.

  6.       התעדכנות מקצועית מתמדת

  7.       ייצוג הרשות בפורמים מקצועיים ברשות ומחוצה לה.

   

  פירוט הליכי המיון למשרה:

  1.       בדיקת עמידה בתנאי הסף.

  2.       מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו להופיע בפני וועדת בחינה.

   

  מסמכים שיש לצרף לבקשה:

  •          קורות חיים
  •         תעודות ואסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי הסף כנדרש
  •         אישורי העסקה מתאימים ממעסיקים קודמים \ נוכחים
  •           המלצות
  •           צילום ת"ז
  •           שאלון אישי ניתן לקבל מאת מנכ"ל המועצה  hamudm9@gmail.com
  •      מועד פרסום המכרז 31.03.2023
  •          תינתן עדיפות לאנשים עם מוגבלויות במידה והם עומדים בתנאי הסף של המשרה
  •          ידוע למתמודדים כי המכרז הינו חיצוני
  •   הצעת מועמדות יש להגיש ביד ללשכת מנכ"ל המועצה (בכתובת, משרדי המועצה המקומית כאבול,  עד יום 02.05.2023, עד שעה 15:00.
  •  הכתוב בלשון זכר מיועד לגברים ולנשים כאחד.


  בכבוד רב, סאלח ריאן, ראש המועצה 

ملف
מכרז מנהל יחידת בריאות