הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות

תאריך: 08/08/2018

דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום ג', כ"א בחשון תשע"ט, 30 באוקטובר 2018.

תיאור התפקיד

מזכיר ועדת הקלפי אמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ביום הבחירות, לשם כך ולצורך מילוי תפקידו כנדרש, עליו להיות בקיא בהנחיות ובנהלים לקיום הבחירות החל מפתיחת הקלפי, תהליך ההצבעה, ניהול פרוטוקול הועדה, יעוץ לוועדת הקלפי, סגירת הקלפי והעברת תוצאות ההצבעה וחומרי ההצבעה למנהל הבחירות.

דרישות

 • יסודיות ודיוק בפרטים

 • שליטה מלאה בשפה העברית

 • יכולת ארגון ותפעול

 • עמידה בתנאי לחץ ועומס

 • ניידות

 • יתרון לעובדי מדינה ולבעלי ניסיון קודם כמזכירי ועדות קלפי

הליך המיון

 • ראיון קצר בעל פה

 • ביצוע לומדה למזכיר ועדת קלפי ומעבר המבחן בציון עובר

 • השתתפות בהדרכה פרונטלית ועמידה במבחן מסכם בסיומה

דגשים נוספים

 • כשיר לכהן כמזכיר ועדת קלפי רק מי שמלאו לו 17 שנה.

 • על המועמד להצהיר כי אינו מועמד או חבר מפלגה או ברשימה מקומית ב - 5 שנים האחרונות.

 • על המועמד להצהיר כי אינו פעיל וכי לא חתם כמגיש רשימה או הצעת מועמד בבחירות אלה.

 • על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של מנהל הבחירות באותה רשות.

 • על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של חבר מועצה, של מועמד בבחירות, של נציג או בעל תפקיד מטעם מועמד או רשימת מועמדים, או של מי שהביע כוונה להיות אחד מאלה.

 • לא יועסק מועמד שהינו עובד במועצה מקומית כאבול.        

 • לא כל המסיימים בהצלחה את הליך ההכשרה ישובצו לתפקיד מזכירים.

 • מנהל הבחירות אינו מתחייב לראיין את כל מי שיגיש מועמדות ואינו מתחייב להעסיק את כל מי שיעבור את הליך המיון.מנהל הבחירות שומר לעצמו את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של המועמדים על פי צורכי הבחירות.

 • התחייבות לעבודה ביום הבחירות משעת פתיחת הקלפיות ועד לסיום הליכי הספירה ומסירת החומרים.

 • שכר העבודה למזכיר קלפי הינו 1970₪ (ברוטו). שכר העבודה ישולם רק לאחר יום הבחירות, והוא מותנה בקבלת כתב מינוי ובביצוע התפקיד בהצלחה. לא ישולם כל תשלום למי שלא שובץ לעבודה. לצורך תשלום השכר, על המועמד להביא עמו לראיון צילום של ת.ז וצילום של המחאה או מסמך אישור ניהול חשבון בנק.

 • אי הופעה לראיון שנקבע ייחשב לוויתור / הסרת מועמדות לתפקיד.

 • הגשת מועמדות תתבצע באמצעות councilkabul@gmail.com או לפקס מספר 0508971957.

 • לפרטים נוספים ניתן לפנות למטה הבחירות ( למזכיר המועצה)  בימים ב',ג',ד' משעה 09:00 ועד 13:00 בטלפון: 04-8458115  - 0546763361.

 • פרטים נוספים אודות התפקיד מופיעים באתר הרשות המקומית ובאתר משרד הפנים.

 • ניתן להגיש מועמדות עד ליום 20/08/2018  בשעה 12:00:

*המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.

ג'מאל טריף מנהל הבחירות למועצה מקומית כאבול  

טופס הגשת מועמדות 

להגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות ל מועצה מקומית כאבול לחוץ כאן


عزيزي المواطن
هذه النماذج مكتوبه بتقنية Adobe Reader ME أذا لم تستطيع قرائة النماذج فعليك تنزيل البرنامج من موقعه الأصلي  
اضغط على الصورة لتحميل البرنامج
تنزيل הורד pdf